o nás
baterie
lisy
hodiny
chemický velín
vývoj
reference

Úvodní stránka

Řídící hodiny displeje podružné hodiny PD4 stopky ST1, ST2, STmin technická podpora Historie vývoje hodin PIK pozadí

Historie vývoje hodin

první hodiny DCF-1

Hodiny řady DCF byly v roce 1991 původně vyvíjeny pro nově vznikající soukromá rádia. Časem se však ukázalo, že soukromá rádia většinou časové znamení nepotřebují a o hodiny nebyl velký zájem. V Českém rozhlasu se začal řešit problém s distribucí časového znamení do krajů. Původní pronajaté linky byly příliš drahé a některé kraje měly časovou ústřednu Pragotron, přijímající signál OMA50. Tento český vysílač však byl odsouzen k vypnutí, podobně jako vysílače ve Švýcarsku a v Anglii. Jediný dostupný signál byl DCF77 z Německa.

První hodiny DCF-1 a DCF-1R byly vyráběny v době, kdy ještě nebyly dostupné jednoúčelové přijímačové obvody, ani krystaly 77,5 KHz. První přijímače byly superhety s mezifrekvencí 12,5 KHz a s dvouobvodovým filtrem na principu přepínaných kondenzátorů. Přijímač měl selektivitu stejnou jako s dvoukrystalovým filtrem.

Výhodou tohoto filtru je přesné ladění taktovacím kmitočtem odvozeným z krystalu doladěného trimrem, nevýhodou jeho citlivost na násobky rezonančního kmitočtu a problémem superhetu je citlivost na zrcadlový kmitočet. Proto musel mít přijímač i několik LC rezonátorů. Tuto verzi přijímačů jsme vyráběli až do roku 1995 a všechny tyto hodiny se dosud používají.

nová verze hodin DCF-1 Další verze přijímače byla již přímozesilující s krystaly, ale od integrovaných "budíkových" přijímačů se zásadně lišila. Přijímač měl synchronní detekci, při které má dolní propust za detektorem na selektivitu stejný vliv, jako zařazení dalších rezonátorů před detektorem. Jeden krystal byl v předzesilovači antény, další na vstupu přijímače a jeden krystal nastavený na šířku pásma pouze 3,5 Hz ve filtru nosného kmitočtu. S dolní propustí 3. řádu za detektorem měl přijímač v signálové cestě pět rezonátorů. Tato koncepce přijímače se osvědčila a vyrábíme ji dodnes. Jen místo antén s jedním krystalem jsou nyní používány antény Vaelektronik FA2 s dvoukrystalovým filtrem.

Přesto že koncepce hodin DCF-1R vyráběná od roku 1995 zůstává, některé moduly jsou postupně modernizovány tak, aby mohly fungovat i ve starších hodinách.

Původní zdroj měl funkci soft startu, která v některých případech působila problémy. Při připojení externího displeje k hodinám za provozu došlo vlivem nabíjení blokovacích kapacit k mžikovému přetížení zdroje, který naběhnul znova od nuly a způsobil reset procesoru hodin. Nový zdroj má již vysokou krátkodobou přetižitelnost, nemá sof start a těmito problémy netrpí.

Modul řízení podružných hodin měl chladiče a výška modulu vyžadovala skřín 2U. Nový modul je bez chladičů a při tom má vyšší zatižitelnost. Hodiny lze nyní montovat i do skříně 1U.

Nedostupnost původních zastaralých procesorů 80C39 byla řešena náhradou modulem Vaelektronik DCF-P, který má zcela přepracovaný program a je úspěšnější při čtení nekvalitního signálu. Při tom má lepší zabezpečení proti chybám v přijímaném signálu a dosahuje vyšší přesnost v době úplného výpadku signálu. Modul se vloží do patice místo původního procesoru.

odkrytované hodiny DCF-1R

Poslední změnou je vynechání zálohovací baterie uvnitř hodin. Při výměně baterie musely být hodiny vymontovány z racku, což bylo nepraktické. Při větším zatížení zdroje hodin externími displeji se vnitřní prostor hodin a tedy i baterie ohřívala, což zkracovalo její životnost. Napájení rozhlasových pracovišť je nyní obvykle zálohováno UPS a pokud je baterie u hodin potřeba, je možné ji připojit přes svorky na zadní stěně.